Index | Geschiedenis | Cursus IP | Intranet | Security | Firewall | Management | Voip | Html | Faq's
Server home | About | Tools | Links | Site index
Google

Inleiding geschiedenis internet.

In tegenstelling tot de ontwikkeling van andere netwerkprotocollen die door een vendor ontwikkeld zijn, is het internet met de vele applicaties die er op draaien een open systeem, waarbij veelal de broncode van de programmatuur beschikbaar is. De specificaties waaraan programma's moesten voldoen zijn in openbare rfc's vastgelegd, waardoor eenieder hieraan kon ontwikkelen.
Stuit men op problemen dan kun je niet terug vallen op 1 leverancier, maar door vragen in news groepen en mailinglisten te stellen heb je vaak zeer snel een antwoord en een mogelijke oplossing. Binnen de volgende hoofdstukken wordt kort de geschiedenis van het internet beschreven.
Ga naar de homepage. Ga naar het begin van de pagina.

Een stukje geschiedenis.

In eerste deel wordt een stukje geschiedenis beschreven over het ontstaan van het Internet.

Als we heel erg ver terug gaan, dan kunnen we het ontstaan van het internet toeschrijven aan het lanceren van de Sputnik door de russen in 1957. Als reactie hierop is nl. door de amerikanen het ARPA (Advance Reasearch Projects Agency) opgericht). Met name door sponsoring en sturing door dit instituut zijn in de jaren 1960 tot 1969 veel onderzoeken gestart en gecoordineerd. Onderzoek werd hoofdzakelijk door universiteiten in Amerika uitgevoerd.
In 1971, bestond het toenmalige internet uit 15 nodes (23 hosts).

In tegenstellen tot de toenmaligge netwerken, is het internet ontstaan uit een samenwerking tussen aanvankelijk een groot aantal "onafhankelijke" wetenschappers, die een netwerk nodig hadden om met elkaar te kunnen communiceren. Zaken die ontwikkeld werden, zoals FTP en Telnet, werden vastgelegd in zgn. RFC's, waar eenieder van te voren commentaar op kon leveren. Op basis van deze RFC's kon men programmatuur ontwikkelen op de diverse typen systemen, die met elkaar konden communiceren.
Pas in 1984 breekt het internet door de 1000 host bariere. Toen werd ook het DNS geintroduceerd, waardoor men hosts op een eenvoudiggere wijze kon benaderen / beheren (hierover later meer onder de werking van DNS).
In 1989 wordt de 100.000 hosts bariere genomen. Op de Hobbes' Internet Timeline zijn een aantal ontwikkelingen m.b.t. het internet op een rijtje gezet.

Met name de introductie van het WWW in 1994, waardoor gebruikers zonder al te veel kennis gebruik kunnen maken heeft ertoe bijgedragen dat het web zo populair is geworden en iedereen het er tegenwoordig over heeft.

Ga naar de homepage. Ga naar het begin van de pagina.

Vervolg: Wat is er zo bijzonder aan het internet.

bernard@netwerkinformatie.com